Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( '40 )
oorzaaken — en de dood neemt dikwyls on-
ze beste vrienden van oas af.
Geloof derhalven niet, kind lief, dat gy
uw gansch leeven door niet dan louter aan-
genaame, niet dan vergenoegde dagen te wag«
ten hebbe; maar veel eer ftel u dit vast voor»
dat veel onaangenaams u zal overkoomen, en
u droefheid verwekken, dan, wanneer het
u treft, zult gy daar aan minder gevoelig
zyn.
Maar zyn de teegenheeden dus van onzeu
leevensloop onaffcheidbaar, dit dan is nog
ons voorrecht, dat die God, die toelaat dat
dezelve ons te beurt vallen, het oogmerk heeft
daar door zelfs ons geluk te vermeerderen.
Als het ons altoos wel ging, zouden wy
eigentlyk niet regt te vreeden kunnen zyn —
wy zouden dan als 'twaare ongevoelig, on-
verfchillig worden, zelfs by de genieting van
ons geluk waar van de gelykvormigheid hec
fyn, en hec belangryke zoude wegneemen.—
Immers; dit ondervind gy kinderen zelfs, als
gy een fpel, waar in gy weezentlyk veel ver-
maak fchept, lang en alle dagen fpeelt; hebt
gy aan 't eind daar geen genoegen meer in,
en