Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(35 )
Volgt dit braaf kind na- weest ook
aardig, en vlytig; en dan zelfs, wanneer u-
we lieve Ouders, of ik als uwe Leermeester
niet by u zyn. Want, indien ook geen mensclx
u ziet; die uwe naarstigheid; en uw gefchikt
gedrag beloonen kan, zo is de vreugd, die
gy zelfs daar by geniet, dat gy een zoet kind
zyt geweest, reeds belooning genoeg.
Ons innerlyk vergenoegen beftaat dan ook
nog in eene beflendige tevriedenbeii , met dat
geene dat wy hebben, en met al wat ons over'
hmt. Deeze te vreedenheid is tot ons geluk
aller noodzaakelykst, en onontbeerlyk, en wy
kunnen dezelve in alle dc omftandigheedea
genieten, zo dra men daar van flechts over-
tuigd is, daï God onze vriend zy: Daarom,
kind lief, doet onophoudelyk pogingen om
God beeter te leeren kennen; zo zult gy in
de wereld fteeds geruster, ^p vergenoegde!
leeven.
Zal onze gelukzaligheid volkoomea zyn»
dan moeten wy ook overtuigd zyn, dal God
met ons te vreeden is. Ontbreekt ons deeze
overtuiging, heeftal het vergenoegen nietsaan-
lokkelyks meer voor ons- Geev flechts acht
Ca op