Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(34 )
gemoet, zo dra hy ze op de ftraat zag. Aau
tafel vroeg de Vader aen den Leermeester,
wie van zyne kinderen ia zyn afweezen, de
vlytigfte en de aardigfle geweest was; en wie
het best had opgepast, (want hy had nog twee
Zoonen, en eene Dochter) toen lachte Wil-
lem. Ziet hem flechts aan, zeide de Mees-
ter; de blydfchap ligt op zyn aangezicht, hy
is de vergenoegfle van alle, en dat komt daar
▼an, dat hy de naarstigfte, en de zoetfte is
geweest. Daar op prees hem zyn Vader, en
vermaande hem, zig altoos zo te gedraagen,
dat hy beflendig te vreeden en vergenoegt
konde zyu. £n wanneer zy van tafel opfton-
<len, ging de Vader in een neven-vertrek en
kwam terftond weder, en gaf aan Willem
Saltzmans gefprekktn voor Kinderen en Kindets
vrienden, in vier fchoone banden gebonden
(a) en nog eenig fpeelgoed, daar by voegende,
aj Dewyl gy my vreugde hebt gegeeven, zo
„ wil ik u ook vreugde doen genieten."
Volgt
(a) Dit werk beßaat eigentlyk uit acht honiijts;'
vaar van men er twee kan te zaamen binden laa-
ten. - Ik weet geen nuttiger gefchri/t als dat
reor de Kinderin. Dc Schryver.,