Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( '25 )
Christoffal bedroeft voort; en na nog eenige
uuren al dooiende te hebben omgezworven >
en dat het reeds duister begon te worden >
ontmoette hem de kleine Christiaan , een be-
leefd en deugdzaam kind. — üe ouden raan
vernieuwde zyn verzoek, en voegde daar nog
by dat hy gewisfelyk van honger, en kommer,
en vermoeidheid omkoomcn zoude, mdien
hy Biet uit het bosch kwam. De goede Chris-
tiaan beklaagde hem zeer, en verzogt hem
van flechts te vreden te zyn, dat hy niet al-
leen hem uit het bosch helpen zoude, en hem
zelfs begeleiden, maar hem ook naar hec
huis zyner Ouders medeneemen , die nog een
uur omtrent van het bosch afwoonden.--
Wie was er blyder dau ChristofFel ? Hy druk-
te de hand van den jongen, prees hem, en
verzeekerde hem, dat hy nooit de beweeze-
ne beleeftheid vergeeten zoude. Christiaan's
Ouders naamen den ouden en vermoeiden man
met alle blydfchap in; zy pasten hem zorg-
vuldig op, en verkwikten hem zo goed als
zy konden. Door de liefde-daaden van dee.
ze braave lieden verftcrkt, begaf zig Chris-
tolFel wedör 's morgens op de reis ,na dathy
ii 5 hun.