Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( '24 )
nige uuren van zyne gewoonlyke verblyfplaats
zich ophield. Den weg niet recht meer we-
tende verdwaalde zig d'oude grysaart in eeu
bosch, daar hy door moest, Hy doolde lang
gints en weder zonder een uitkomst te kun-
nen vinden. Ondertusfchen ontmoette hy de
kleinen Godfried, een zeer flecht en ondsu-
gend Kind. De oude man verblydde zich,
toen hy hem van verre zag ftaan, vast ver-
onderftellende, dat hy hem den weg om uit
het bosch te kbomen, zoude aanwyzen- Hy
ging recht op den jongen aan, en verzocht
hem zeer, hem dog te zeggen, langs wel-
ken weg hy best uit het bosch koomen kon-
dc; - dat hy zich verdwaalt hadde, en
den ganfchen dag reeds hadde gedoolt, de-
wyl hem hier de landftreek ontgaan was. De
godlooze Godfried gaf den moeden en hon-
gerigen man flechts kort dit ongefchikt ant-
woord ; „ Hy zoude maar zyn neus volgen
dan zoude hy van zelfs op de regte baan koo-
men." En op dat hem de ongelukkige grys-
aart uiet zóude nagaan, ging hy het bosch
in; en lag zich daar onder eenen boom, en
deed als of hy fliep. Hier op ging de arme
Chris-