Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
'I
( 23 )
den armen en behoeftigcn, door denzelven
van onze goederen mede te deelen, verkwik,
ken; en hem in zynén behoeftigen ftaat ee-
nige blydfchap, eenige vreugd doen genie-
ten ; -cn dat zelfs brengt niet weinig
tot ons geluk toe, wanneer wy onzen mede
mensch , onze medebroederen, verheugd en
vergenoegd mogen zien. Alles wat wy nood-
wendig behoeven, kunnen wy door vlyt,
fpaarzaamheid, en arbeidzaamheid verkrygen.
Maar hier van ook zal ik u in 'c vervolg brec-
der onderhouden.
Zullen wy op d'aarde gelukkig of regt ver-
genoegd leeven, moeten wy by d'andere men'
Jcben ook eenen goede naam hebben, dat is, zy
moeten ons voor braave, eerlyke, verftandi-
ge lieden kunnen houden. Dikwerf koomea
wy in zoodaanige omftandigheéden, daar wy
de hulp, en de byftand van andere van noo-
den hebben. Maar daar kunnen wy geen hulp
van verwachten, wanneer zyons als flechte,
trouwlooze, en dommemenfchen aanmerken;
daar van zal ik u een geval verhaalen.
ChristofFel, een arme oude man, nam zig
eens voor zyne Zuster te bezoeken; die ee»
B 4 ni-