Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(408)
ne Ouders zelf-? was hy onge'ioorzaam en
tro^s, en g^f niets om huHne goede vermaa*
Dingen. — In het School koo»; hy tru 7y-
lie makkers, nooit branve, zeedige, en goed-
aart,ge Kinderen, maar altoos de uitgeiaa.
tcnste, en de ondeugenste, waar van hy niets
dan traagheid; koppigheid, wederfpannigh id,
en andere gebreeken leerde, en aannam,- zo
dat 7yn Meester zig da?r over dikwils be»
klaagde en hem op de ftrengr^te. wyze moest
behandelen. Zyn Vader fiuf toen iiy omcrent
15 jaaren oud was, - voorheen wilde
hy zich tot geen handwerk, of eenig nuttig
i\mbacht bekwaatn maaken,- want zyne Moe-
der en andere menfchen mochter»hem dit, of
dat voordaan , om door de wéet-eld te koo-
ircn , hy antwoorde maar altoos. Daar beb
ik gem lust toe, en dat was waar, want hy
h::d nooir vermaak in werken gehid en de
mir<ste beezigheid üond hem telgen dc borst;
waarom hy zich na des Vaders dood ook coc
niets bepaalen konde, en den ganfche dag,
in de ftad leedig omliep. - üe Herber-
gen bezocht hy; cn maakte daar die gevaar-
lyke en verderfelyke kennisfu'ndie hem ver.
deï
iM^MMMMMM—ÉI^M llll