Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 402 .)
koomen laaten, dewyl gy het heeden 20
flecht gemaakt hebt. Zy btgreepen wel, dat
de jonge Hp LD ORK p getykhad, en wensch.
ten al weg te weezen. Zy gmgen terftond
binnen en bedankten de Ouders van Mau-.
HITS - en wierden naar huis gebracht,
Ondertusfchen hadden zy vergeeten den Jonk^
heer over het fpeelgoed , dat zy in de zak
geftooken hadden , te vraagen , en dachten
'er zelfs uiet aan toen zy te huis gekoomen
waaren. I^es anderendaags teldeMaurits
zyn goedje. Hy telde terftond die ftukken,
die hy alle met naame noemde. Hy ging
bedroefd naar zyn Moeder, en klaagde haar
zyn verlies. — '' Weest maar ftil, Kmd
lief, zeide de Moeder; ik zal u uwe ver-
loorene zaaken vergoeden , maïr die Kinde-
reu moeten nooit weder by u koomen; ik
zonde hun om uwent wille no£ meenig eeo
vermaak bezorgt hebben; zelfs was ik voor-
neemens om Siegfried by u m huis te
ntemen, en hem met u te laaten onderwy,
zen dewyl zyne Ouders buiten ftaat zyn om
iets voor hem of zyne Zusters aan te wen-
den ; maar dewyl zy het goed van andere
menfchen mede ceemea , en reeds in hunne
kitde