Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 3S7 )
Ä1TS, een apart vertrekje, waar in eerigé
B 'e<en , fchrif en , Landkaarten en ander©
Zïaken waaren ; daar liepen ook deeze Kin*
deren iu, zonder van iemand daar toe vry-
heid ce hebben ^ en raakten alles aan. De
Boeken, en fchrifren doorbladerden zy, en Jagen
niets weder op de plaats. Rindelyk bracht:
de Jonkheer ze weder in de kaamer daar zy
eerst gewcezen waaren en hier vonden zy
een Boterham klaar. Onder hec eeten wierd
^AURiTs Tin zyn Mama geroepen, de Kin-
ders b dienden zich van zyn afwcezenheid,
en liepen na de Tafel daar het fpeeljioed op
was; en ftaakeii daar fchielyk eenige ftukken
van in de zak, niet met oogmerk, om ze te
fleden, maar om den Jonkheer maar op de
proef ce flellen , en te zien of hy ook wist:
boe veel fpeclgoed hy had, en of hy merken
konde wat hy miste. Maorits kwam we*
der in de K amer, en voneide aaa zyn ('as.
ten . dac -zyn Papn was te huis gckoomen,
en hem zeer bekeeven had; dac zy 2)ch zo
ficchc in hec Tuinhuis gedraagen hadde»,
en 3'les door malkander geworpen, Hy voeg-
de daar by -— Ik mag u niet weer by my
C c koo. *