Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
■ ( 400 )
fpeelgoed gekreegen, daar hy zccr voorzich-
tig meede omging. Na dat de kleine Gas
ten met vruchten onthaald waaren, bracht de
gulhartige Marits alle zyne fchoone zaa-
ken voor den dag. Die vier Kinderen be-
toonde hunne vreugde over de meenigte en
.choonheid van die fraaye dingen, naamen
liet eene voor en het ander na in de hand »
wierpen alles onder malkander; en braaken
Ook eenjge ftukken. De kleine Jonkheer
wierd daar over verdrietig, en verhaalde het.
al weenende aan zyn iVlama, . . Deeze
kwam vervolgens in de ^Kinderkamer , en
en gaf haar ongenoegen te kennen. Zy wierd
voor dat oogenblik wel verleegen , maar zo
dra was Mevrouw Heldorff niet weg,
ofzy pa-kten het fpe Igoed weder aan. Mau-
rits floeg hun vooi om m den Tuin met
hem te gaan; en daar wat te fpeelen; zy
volgden hem naar; nauwelyks waaren zy 'er
in , of zy plukten dt Bloemen; en onrypen
Aal- en kruis bezien; enalsde Jonge^Hel
j)oRFF het hen verbood lieten zy het voor
een oogenblik; maar dan weeder van nieuws
aan. Iu het Tuinhuis had Papa van Mau-
rits,