Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(«)
tccgen, en is u tot last, dat zelf?, wat sn-
ders uw lust, en vergenoegen was. — Over.
al gevoelt gy aan uw lichaam pynelyke fmer-
ten, die u zelfs in de lange nagten d'aange-
iiaame flaap met toelaaten te genieten-
Door matigheid, zindtlykbeid, en arbeidzaam-
beid kunt gy uwe gezondheid het best bewaa-
•"en. Draag derhalven zorg van niet te veel
te eeten of te drinken, en fchuwt d'onreinig-
heid, anders word gy ziek, en kunt gy niet verge.
noegt of te vreeden zyn. In 't vervolg zaj
ik u , en andere, als gy, meer middelen aan
de hand geeven om uwe gezondheid in acht
te neetnen.
Zullen wy recht vergenoegt zyn, daar toe
behooren ook de tydelyke goederen, immers zoo
vce'l alt tay tot onze weezentlyke bebotftens, en
volfirekte noodwendigheden van doen hebben. Ryk
te zyn is zeeker juist eeven geen geluk, en
arm zyn eigentlyk gezegt geen ongeluk. E-
doch wanneer men ryk is, en zyn geld wel
befteed kan men zig nogtans veel aangenaam'
heedcn, veel vergenoegen verfchafFen. Men
kan zig alsdan van fchoone buiten goederen,
vaa gcmakkclyke huizen voorzien, men kan
den