Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 393 .)
,, denken.' lieve Vader, ik heb met die Vrouw
myn leeven geen woor(( gefprooken." i )at
geloof ik wel zeide de Vader, maar gy hebt
dac geene, wat uwe Moeder hcimelyk onder
ons gefprooken heefc, aan uwen bescen cn
vercrouwden vriend , den jongen Heerman,
verceld. Hier op ftond Ferdinand verleegen,
en bekende hec cerflond, dac hy hec aan zy-
nen vriend had verhaald, maar dac hy nooit
gedagt had, dat Ernst( zo heette de jonge
Heerman ) ftécht genoeg zoude zyn geweest
om dac aau die Vrouw weder over tc bren-
gen. -„ Dat heeft hy ook niet gedaan
loer de Heer Muller voort, „ maar hy heeft
, het aan de Meid van zyne Ouders verteld;
en dVchc ook niec, dac het die wecder aan
j, de Mu-?.eiTiaakft'-r zeggen zoude." Toen
fchrikte de arme Ferdinand, en weende bic-
er, en verzochc zyno Ouders hondercmaaf
♦ra vergffemsjen zeide, dr.t hy niet be'grce-
jen had, dac zyne openhartigheid voor
Julkc ongelukkige gevolgen had kunnen heb.
ien.
Zyne Ouders vergaaven ook hartelyk deeze
but, dewyl hy anders een goed, cn gehoor-
zaam