Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 391 .)
j, Dat Mensch, antwoorde de Vrouw,
heeft tot nu toe myne Mutfen opgemaakt,
maar dewyl zy zo flecht begon te werken ,
cn zich nog duurder liet betaalen, kon ik
by haar niet langer blyven. Daaarenbooveu
hoorde ik dat zy een godloozen leevens-aart
had, en met flecht Volk omging; en dat zy
alles, wat zy verdiende, op een gemeene
wys doorbracht. Zeedert dien tyd hebbe it
niet meer by haar laaten werken; en ben ik
by Jufi'i-ouw V1 s s o H E R gegaan. Dit mag haar
wel in de krop fleeken. Het kan wel wee-
zen , dat ik het een of ander van haar oi.be-
hoorlyk gedrag gezegt hebbe, maar gewis
niet buyren onz> kaamer, want zo veel ver-
ftand zult gy my wel toefchryveii, denk ik,
lieve Man, dat ik niet onvoorzichtig genoeg
weezen zoutie, om over zulke zaakcn met
vreemde menfchen te fpreeken, daar ik weer,
hoe veel verdriet en rnaangcDaamheeden men
zich dair duor cp d n hal« haaien kan. ' ,, Nu
dat gy het zegt, ( zeide de Heer Muller,)
herinner ik my, dat gy er teegen my van
gefprooken hebr, maar het doet my zeer
'eed, dat die zaaken , die wy onder ons, en
ü b 4