Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C s»?« )
lieeft beweezen, hoe ongeluïrkig gy u'zoüd
maaken, wanneer gy deeze plicht verzuimde.
Mïiar gy kunt in de maacfchappye ook veel
onheil te weeg brenger, wanneer gy alles v;at
uwe Ouderen, of uwe Voogden onder hnn
fpreeken , aan menfchen verteld die 'er alleen
dikwerf uit nieuwsgierigheid naar vraagen.
Zulk praaten, en klappen , heeft meenigmaal
veel verdriet en onaangenaamhceden veroor-
zaakt, gelyk gy het moogelyk reeds door de
ondervinding zyt gewaar worden.
Hoe dikwerf hebben niec Kinderen , die
eene zaak niet wel begreepen hadden, en die
met gantsch andere woorden en dikwils ver-
hierin w3ord2n, of op eenen geheel anderen
toon overgezegr, de grootste Vyandfchap
tusfchen hunne Ouders, en vreemde men-
fchen doen opkoomen ? Gelooft rny, lieve
Kinders, oinltandigheeden, geleegenheid;
trekken van het gelaat, de gebaarden maaken
alle, een zeergroot onderfchcid in de wyze
van on?e verhaalen ; en in dezelver uitwer-
kingen , of indrukken op het verftand, of
■het gemoed van de geene die ons aanhooren,
word eene zaak niet volkoomen zo overge-
bracht