Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 381 .)
En het eenigste middel om hem uwe dank-
baarheid te bewyzen, is het goede gebruik
en het wel befteeden der gaaven, die hy u
fchenkt. Maakt het niet ge yk een zeeker
jongeling , die uit gierigheid alleen nooit
zyn kaamer verliet, of buiten de üad ging
wandelen, - Hy achtte de bonte weiden,
en de bloeij-iide boomen niet; hy was doof
voor het flrcelend gezang der Voogelen ; en
ongevoelig aan alle de fchoonheeden van
de prachtige natuur. En weet gy wel waar-
om hy alle die dingen die voor u zo be-
koorlyk zyn , zo weinig telde j waarom hy geen
lusc had om dezelve te zien , te hooren , of te
genieten - alleen om dat, gelyk hy hec
zelf openbaar zeide, by door bet uitgaan zyne
Schoenen en zyne Kaufen te zeer verfleet. Was
dat niet een ongelukkig en beklaagens waar-
dig mensch, die met het toeneemen van zy-
nc jaaren noch altoos gieriger, en tot alle
daar uic voortvloeijeiide zonde meer geneigt
tno^c worden.
VYF