Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 570 .)
kunnen, opleggen — myne handen zyn Jlyf ven
de koude ( het was midden in de winter) eenige
vingers zyn my reeds hevrooren » maar waar zou-
de ik bet geld van daan krygen om het duure
hout te betaalen ? Ik bep het avond ■ eete reeds af-
ge/chaft y om dat het brood zo duur is. -
0 Godi wat zal het nog worden - als ik ,
oud en zwak zal zyn, en niet meer voort kun^
nen.'' Hier begon hy te weenen — en voeg.
de 'er vervolgens nog op den klaaglyksten
toon by. - „ Myne Heeren; gy ziet dog,
dat ik den Armen niet helpen kan, terwyl ik
xelfs niet hebbe om van te leeven ,, en ik dat
weinige zoude verliezen, dat nauwelyks tot myn
onderhoud in mynen ouderdom kan toereiken'^
Was deeze man spaarzaam? neen: by was
/
gierig.
üe fpaarzaamheid is voor de mensch een
bron van voordeel, en vergenoegen. Maar
de gierigheid beneemt ons alle de vreugden van
STIS leeven-y want zy verfchaft den mensch
nooit de minsten rust, in teegendeel vervult
zy hem fteeds met ang^t, en Jnet de vreeze
van zyn vermoogen te zullen verliezen,
BacH'
i