Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C s-ïo )
„ toebrengen." Was deeze man du gzerfg ('
neen hy was spaarzaam.
Van deeze man, gingen zy by eenen an-
deren , die in de ftad voor een der rykste»
Burgers wierd gehouden. Op hec oogenblik
dac zy in zyn huis craaden, was hy juist bee-
zig met zyn geld natetellen, twee tafelen
lagen |vol met Goud. Op het needrigst ver-
zochten zy hem om ook iets te geeven cot
de uitvoering van de bewuste nuttige onder-
iiecming. ,, Och ik arme man! riep hy uiti
boe gaarne zoude ik dit doen, als bet in myu
vermoogen was. Daar ziet gy bet weinige,
dat ik met veel moeite behhe befpaart (en wees
op beide de caafels) zal dat tot het onderhoud
mynes leevens kunnen verßrekken (en hy was
reeds achc en zestig jaaren oud ) boe zoude bet
my gaan , als God my euns met een krankbed-
de bezogt — zoude ik %elve geen gebrek hebbent
en van de gif ten van andere leeven mteten? Ja
myne Heeren , voer hy vonrc, men moet het
zyne bewaaren. - Daar ziet deezen myncn
nacht rok aan, byjs vol gaten - reeds
voor drie jaaren bebbe ik 'er eene nieuwe koo'
pen willen , maar ik heb daartoe iifg geen geld
A a