Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C )
geerte was ? Waar dat zy hem het oogmerk
huiirer komst hadden ontdekt, en hem ge--
zegt hadden, dat zy eene kleine gift kwaamen
vt.-rzneken, tot onderfteunii g van ongelukkige
en behoeftige medemenfchen, ging deeze
wonderlyke Man, terftond naar zyn kast,en
gaf hun hondert en vyftig Ryksdaalders,
daar by voegende, dat by zyn geld niet bee-
ter heflceden konde, als tot verzorging van
elendige. Zy kenden zich niet onthoud.ü,
van hem hunne overgroote verwondering over
deeze zo ryke mildaadigheid te kennen te
geeven, openhartig hem bekernerde, dat
na dien ftryd,die hy met zyne Dienstmaagd
gehad had, zy niet verwacht hadden , dat
hy zich om liet noodlot van behoeftige iiiede-
menfchen zou bekommert hebben , en
iets tot hnnnen onderftand hebben me-
degedeeld. - „ Als ik" gaf hy ten ant-
woord ,, ais ik in zulke kleinigheeden niec
,, zuinig was, en de geringfte zaaken, niet
„ zo lang gebruikte, als ik ze kan gebruj.
j, ken, hoe zoude ik dan in ftaat zyn,. ora
„ tot mindering van de nood myner bchoef-
1, tij-e medeiEenfchen zo vee! ce kunnen
„ toe-