Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
)
paald, dan was men gerust , én yder ging
fiaar huis. Daar vond Hoffman de Tafel klaar,
cn een goede maaltyd. Na den eeten lag
hy zich op zyn Sopha necder, en nam daar
zynen middag flaap. Wakker geworden, ging
hy naar de Markt, haalde zyn Vrouw, en
wnncielde met h.nar naar de bedemde plaatsf.
Pndertus.fchcn nam eene Dienstmaagd dezaa-
k-n in de kraam waar, die dan met het geld,
datzy onrfing,na2r haar welgevallen leefde-
VVas hu het gezelfchap van deeze losfe,
en onvoorzichtige Lieden by elkander, dan
wierd daar gedanst, gefpeelt, flerk gcgceteo,
èn gedronken, en allerley buitenfpoorigheden
bedreeven. Dit leeven duurde tot laat in
den nacht, wanneer de gasten doorgaans dron-
ken te huis kwaamen, daar dan de Dienst-
booden het zomtyds niet minder dol lieten
loopen. Men lliep dan tot laat in den dag.
men had hoofdpyn, en geen lust om tc wer.
kei); en men verkwiste dus weder in hec
zelfde leeven deezen dag, gelyk de voorige.
Dit godloos Huishouden, duurde by den
Pasfementwcrker Hoffman nog al eenige jaa-
'ep, maar in dien tusfchen tyd, had hy zyiic
kirj.