Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 350 ■)
EEN EN VYFTIGST
GESPPvEK.
Men moet zich over geen Arbeid
of Werk fchaamen y ah het maar
eerlyk is.
E,
('enlzcckerCoinptoir-knegt, die ik van na-
by kenne,bevond zich eensklaps zonder werk
door hec fchielyk en onverwacht affterveu
vau zynen Principaal, een Koopman dien hy
diende, Hy gaf zich alle moeite, orn weder
op een ander Comptoir te koomen, maar de-
wyl de meeste Kooplieden uic zuinigheid,
zich flechts met leerjongens behielpen, moest
hy teegen zyn zin, leedig gaan. Daar
door verteerde hy niet alleen het weinig geld»
dat hy overgewonnen had, maar bevond zich
zelfs in de noodzaakelykheid, om zyne Klee-
deren , en het een en ander te verkoopen, cn
dit ging hem aan het hart. Geduurende dien
tyd ging hy dagelykssch by een oude kennis
van hem, die m de Voorftad een klein Huis.
je met een Tuintje had; deeze gaf hem mee-
ni'