Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 344 ■)
oen gebruiken moeten, waar door zy hun.
«e Ouders, die reeds over hunne onpas-
feiykheid aangedaan en bedroeft zyn, nog
meer fmert en droefheid aandoen. Konde
men in hunne gezonde dagen, hunne eigen-
zinnigheid nog eens door de vingeren zien ,
word deeze by ziekte onverdraagelyk, cn ver-
andert.dikwyis in weezentlyke boosaartigheid.
Zulke Kinderen zyn immers hunne eigen vy-
anden , dewyl zy om voor een oogenblik geen
bitter fmaakje in de mond te hebben hun
leeven dikwyls in de waagfchaal Hellen,-
Js dat geen waare dwaasheid ?
Ja! deed gy ook zo lieve Kinderen, gy zoud
u niet alleen aan dwaa^heid, maar ook aan
een groote zonde fchuldig maaken, want de-
v/yl gy u ze'fs het leeven niet gegeeven hebt,
ja. God daar van alleen de oorfprong, en de
Beer is, en alleen het recht heeft, u het
zelve cf te neemen , wanneer hy het goed
vind, zyt gy veiplichc, en verbonden, zo
lang het in uw vermogen is, uw leeven te
bewaaren, en al'es zorgvuldig te myden, dat
het zelve zoude kunnen verkorten.
VYF-