Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
r
( 343 ■)
En dit (Irekbe u tot eene nieuwe bewee-
gings grond, om nw lichaam meer en meer
beeter te leeren kennen, en den invloed»
welke die Gewasfen, die God rondom u
groeien Iaat, op u hebben, gelyk ook aj.
Ie an dere dingen , die gy gebruiken moogt.
Maar zo dra gy niet in ftaat zyt u zelfs tc
helpen , is het uwe plicht uwen toevlucht
tot een verftandig Geneesheer le neemen ,
en zyne voorfchriften zorgvuldig na te koo-
men. Schoon uwe Geneesmiddelen , gelyk
het doorgaans plaats heefc, geenen aangenaa-
men, ja zelfs eenen onangenaamen fmaak
hebben mochten, moet gy uw daar door ech-
ter van derzelver gebruik niet laaten affchrik-
ken, want zy bezitten de kracht, ome uwe
ziekte te verdry ven, en derhalven zo gy
door de leelyke fmaak u van derzelver ge-
bruik affchrikken laat, zoude uwe ziekte
niet alleen langer aanhouden, maar gy moo.
gelyk u zelfs in gevaar ftellen, van uw lee.
ven te verliezen , en vroeger tc fterven — cn
dus zoudt gy uwen eigen Moordenaar zyn.
Het is naar om te zien, hoe de Kinderen
zich dikwyls aanftellen, wanneer zy Medicy-
Y 4 ncn