Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 339 ■)
ren vol veeren uit zyn bed, en zodaanig in
de war, dat men er met geen kam konde
door koomen. Hy was nog geen jaar van
zyn huis, of hy kreeg een kwaaden uitflag
over zyn gantscli lichaam, hy had een geel©
Couleur in het aangezicht,|en zyne oogen waa-
ren geheel rood. Hy ging by een Geneesheer,
en fmeekte hem om byftand, cn deeze Ichreef
hem ook verfcheide geneesmiddelen voor,
met de nadrukkelykfte vermaaning van alle
zwaare fpyfen, en die moyelyk om te vertec»
jcn zyn , en van alle (fterke en dikke dranken
2ich zorgvuldigiyk te onthouden; Hy bevool
hem voor al het baaden , en de zindelykheid
met wasfchen, en in alles, en de maatigheid
in heteeten, maar dit waaren allen zaaken,
die Godiieb niet in acht nam, want dewyl hy
vau zyn jeugd af aan voor het koude v/atec
een vrees had gehad, hoe kon hy dan nu
befiuiten omjmet het gelieele lichaam daar in .te
gaan, en het dikwyls veranderen van linnen
was ook nooit zyne zaak gev/eest. In het ee.
ten en drinken volgde hy eeven weinig den
raad van zyn Geneesheer;ondertusfchenraak-
Y r> tc