Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(33«)
men nem het hoofd zuiveren, zo Helde hy
zich eeven zo aan, en draaide van de eene
zyde op de andere. Daarom zag hy aan hec
hoofd, aan het aangezicht, en aan de han-
den er gantsch walglyk uic; en had hy aan
de vingers zulke lange naageis, dat niemand van
hem gaarn iets uit de handen wilde neemer.
Zyne onderkleederen, als ook de mouwen
van zyn rok zaagen er zo morsfig uic , dac
men ze met walg aanfchouwde. Hy borrel-
de zyne k'eederen, of zyn hoed niec af; en
eeven zo weinig dacht hy er aan om reine
fchoenen te hebben. Zyue Ouders vermaan-
den hem dagelyksch, en bn.aden hem , dat hy
zich toch niet ongelukkig zoude müaken,zy
beftraften hem zelf dikwyls, wanneer zy zaa-
gen, dat hunne vermaaningen, niet hielpen,
maar Gotlieb, bleef zo als hy was. Hy leer-
de eei! Handwerk, en ging reizen, en nu
aan zich zelfs geheel overgelaaten, rees zy-
ne morsfighfid tot den hoogden top, en
wierd hy walglyk in yders oogen, want het
was hem eeven veel, of hy aan zyn broek
knoopeii had, dan of hy die met fpelden moest
vast uiaaken. Des Zondags waaren zyce hai-
vol