Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 33» )
door dea toorn liet vervoeren , kreeg eene
gevaarlyke ziekte I Veele Kinderen bederven
hunne oogen voor al hun leeven door veel
weenen. Hoe ongelukkig voor al is een ny-
dig mensch! —— Hy fmelt al gaande weg,
en word in zyn bmnenfte verteerd; nimmer
geniet hy eenig vergenoegen , en vergaat
door de wangunst, wanneer hy het geluk
van zyne meedemenfchen op hun aangezicht
befchouwt. Wacht u derhalven, lieveKinde.
jren, voor zulke onmaatige driften,voor zul-
Jce gevaarlyke hartstochten, Bedsnkt toch dik-
wyls, dat u zonder Gods wil niets onaange-
naams overkoomen kan, en dat nooit een
ongeluk zo groot is, als wy het ons in het
eerfte oogenblik voerftellen, dan zult gy
fteeds voor heevige fchrikken, fterke aandoe,
ningen, en onmaatige droefheid bewaart zyn.
Herinnert n ook dikwyls, dat er geen ge
luk is, of het is met iets onaangenaams ge-
paar^ zo zal ook uwe vreugde binnen zee-
kere paaien blyven. Denkt dikwyls daaraan,
dat uw eigen genoegen, daar door bevoordert
word, dat het uwen Evennaasten wel gaat.
...... Dan zal nooit de nyd plaats iu uwe
har-