Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 330
Dikwyls ook doet de mensch zich nadeel
door te veel rust te neemen. Ons Lichaam
heeft zeeker na den arbeid Rust en Slaap
noodig, maar te veel rust is voor onze Ge-
zondheid naadeehg u'e Slaap verdikt ons
bloed; en is oorzaak van meenige krankhee-
den. Geefc u derhalven nooit te lang aan den
! Slaap over, maar ftaat des morgens vroeg op
I en geniet de aangenaame, verkwikkende, eu
i verfterkende morgen lucht. Ken mensch,
1 die te veel flaapt, word log en loom; traag,
' verdrietelyk in zyn werk, en vooral Kinde-
1 ren, die ce veel llaapen worden dom en coc
het leeren onbekwaam.
IU. Fieri uwe hantocbten den vryen teu'
gel niet.
Toorn, nyd, onmaacige droefheid, al te
; groote vreugde, fterke fchrikken,en diergely-
; ke harstochten zyn allerlchadelyksc voor onze
, Gezondheid, ja d:kwils duodelyk. Meenigf
meiisch wiord zo fterk door het fchrikken, zo
beevig gecrofien, dac by oogenblikkelyk ftierf.
' Meenig een die zich te zeer ergerde, er»
door