Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
zich aan deeze dranken hebben overgegeeveo
zyn nog in het vervolg onder de grootste
fmerten daar van geftorven.
Het meest gewoon gevolg van het fterk
gebruik van deeze dranken, is een ontftee-
king in de long. welke zich meer en meer
verfpreid, vervolgens eene verrotting veroor-
zaakt, en den Lyder onder een zwaaren en
pynelyken hoest de long doet uitfpuuwen ,
tot eindelyk 'er de Dood op volgt. Komt
gy ooit aan het krankbedde van eenen zuy
per, en ziet gy zyne kwaal, eu al wat hy
te lyden heeft, eer hy ftervenj kan, gy zult
ervan verftomd ftaan, en van fchrik buyten
u zelfs geraaken.
Laat u derhalven nooit tot die zonde ver-
voeren;en fehuuwt den geene, die u daartoe
zoude willen verleiden; merkt hem als uwen
Vyand aan, laat de aangenaame fmaak van
de Wyn u nooit tot deszelfs overtollig genot
uitlokken, op dat gy niet te laat nioogc on-
dervinden, hoe Ichadelyk dezelve vuoruzy;
en in bet algemeen is de Wyn voor Kinde-
ren niet goed , in teegendeel is het vergift
voor liun; ea het beste en gezondste dat zy
X 3 kuB