Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 322 )
delen aan de hand geeven, waar door gy vee}
tot de behoudenis van uwe gezondheid kunt
toebrengen, en veel ongemakken, en ziek-
tens voorkoomen.
1. Weest voorzichtig in het gelruik van fpys
en drank.
Alle, middelen die tot voedfel gefchikt
zyn, zyn ons lichaam niet ccven dienstig.
Die geene welke ons eigen Vaderland voor-
brengt, zyn zeekerlyk de Gezondste voor
rns,- alle fpyzen, die kunstmatig wordeu toe-
bereid, en met veele fpcceryün, zyn nadeelig
voor cnze Gezondheid, gclyk ook alle ver-
hittende dranken; hy voorbeeld, KofFy, Eran-
dcwyn, zwaare Bieren, indien wy niet zeer
omzichtig zyn in derzelver gebruik. Gy zult
daarom weldoen u van zulke dingen geheel
cn al te onthouden. - Maar misfchien
zullen my eenige uwer vraagen, waarom dan
laat de goede God Koffy, fptceryen, en dier-
gelyke zaaken meer waslen, indien zy nadee-
lig zyn voor onze Gezondheid.-in het al.
gemeen en op zich zelf zyn die dingen niet
Icliaaüelyk — maar niet voor de Bewoonders
van heete Landfireeken, waar voor zy zelfs
zeer