Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 3t3 )
op het geen gy in deeze laaste afdeeling
zult leezen en gy zult bevinden, dat meenig
mensch; ja verre de mcesten zelfs oorzaak
zyn van hun ongeluk, en dikwyls zelfs hun
geluk hinderen , (choon zy üeeds wen«
Icheii gelukkig te zyn.
De goede God heeft aan ons Menfchen
de, voornaamste rang onder de ondermaaa-
fche fcnepfolen gegeeven; en ons daar hy
meer krachten en vermoogens voor al van de
ziel ges;éeven, dan aan alle Dieren. Dit
zyn wy verplichc te erkennen , indien wy ten
opzicht van ons zeiven de liefde, die wy
ons zelfs fchuldig zyn, betrachten willen;
en dit moeten wy daen di>or het goed ge-
bruik van die verrhoogens cn krachten, zo
dikwils wy geleegenJheid hebben dezelve
met nut aan te wenden. By die fchatting
van u zeifi moet gy u zorgvuldig voor twee
gebreeken wachten ; waar in gy lichtelyk ver-
vallen kunt. Het eerste is; Trotsheid; en
Hovazrdye, Men is trots als men zich zelfs
een hooger wairde toe fchryft, dan die wel-
ke men weezentlyk heefc, by voarbetld, als
pen zich vuor verftandfger, beeter, en dcugd-
V 5 zaa-