Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Csto)
vraaren. Ook had hem reeds meenige eene
Kat gekrabbeld, en meenig een Hond of in
het been, of in de hand gebeeten. Dit alles
eeven wel maakte hem niet voorzichtiger.
Eens zat hy in den hof ( in den tuin ) dat
eene grooteKaater hem voorby ging: hy haalde
hem aan; ftreelde hem, en gaf hem wat te
eeten. Maar terwyl dat het dier rustig het
zyne genoot, kneep hy hem in de ooren,
trok hem by de ftaart, en drukte hern tus-
Ichen zyne beenen. De Kaater weerde zich»
de Vader, die bet zag, riep zynen Zoon toe, dat
hy het dier zoude los laaten; de baldaadige
jongen beliefde niet te hooren. — De Kaa.
ter wierd kwaadaardig; en zo nydig dat hy
iu zyne volle woede Leefrecbt in het been
beet, - en eer de Vader konde toe.
fpringen; hem eene gevaarlyke wonde toe-
bragt. De wond wierd nog wel na veel
moeite geheelt, maar de jongen hield zyn
leeven lang een ftyf been.
Hier uit ziet gy, nu lieve Kinders; hoe
kwaalyk het iemand kan bekoomen ; Dieren
te plaagen en te martelen. Gy moet derhal-
ven u fteeds herïsnereQ dat die arme Dieren,
bun