Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( '3 )
in wy gewii nog Iinge niet het duizcndfte ge-
deelte leeren, van hct gcens wy werkclyk
zoude kunnen leeren.
De mensch ftreefc ook nog beflendig naar
meer vergenoegen, als hy geniet; fteeds weu-
fchen wy onze blydfchap, onze vreugd ver-
meerdert te zien , (met een woord altoos ha-
ken wy naar grooter geluk.) - Zoekt de
vrolykfte onder uwe jonge fpeelgencotcn, en
vraag hem, of hy niet wenschte nog verge-
noegder te zyn. — Gewis zal hy die vraag
met Ja beantwoorden. Maar waarom zou-
de God ons die neiging om meer en meer
gelukkig te worden hebbeu ingegeeven , in-
dien wy niet weezentlyk gelukkiger konden,
en moeilen worden.
Wanneer wy by het affterven van ons lic-
haam geheel ophielden te leeven , zoude de
braave en vroome mensch geheel geen voor-
recht hebben boven den godloozen, en den
booswicht. Dikwerf gaat het den godloozea
beetcr in de wereld, als de vroomen; derhal-
ven (waare het dat wy by het derven geheel
ophielden to zyn) waar God geen goede en
Dat