Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 303 ■)
V Gaat in Gods naam, mnar laat uw
berouw ook oprecht en ernlbg zyn.
Eduard ging heenen, en bad den oude
5 Bediende om vergeeving, cn verzeekerde
n hem, dac hy hem nooit weeder zoude belee-
il digen. De goede oude man wierd over dea
) Jongeling aangedaan, en zeide hem, myn
I! lieve Eduard , in dat oogenblik trof my dat
jv wel geweldig, dat gy my om mynen ouder-
Ö dom befpotcen cn befehimpce , daar ik u geen
ii het minste leed hadde aangedaan, maar ik
n was het nu al lang vergeeten, cn daarom
il heb ik aan uw Papa daar ook niéts van gezegt,
|t fchoon ik wist, dat hy my wel recht had
laaten weder vaaren - ik ben te vree^
i den: laat die zaak »maar rusten, die is al
afgedaan. In het oogenblik dac onze jonge
knaap van Johan weg ging , drukte hy hem
eenen gulden in de hand, en zeide , zie
daar, dat is tot een bewys van myn berouw,
en terftond vloog hy naar zyn Vader.
V, Wel myn Zoon, zyt gy nu weder met
Johan verzoent.
E.