Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C' '293 )
veroorza^<t hun geen dubbelde gangen. Laat
u niet te zeer bptlienen, want heemeer gy de
Dienstbooden te doen geeft , hoe minder
zy de zaaken, en het werk voor uwe Ou-
ders verrichten kunnen; en zo maakt gy ook,
dat zy fointyds ten onrecht van uwe Ouders
worden bekeeven, dewyl deeze nierweeren,
dat gy hun ophoud, en in hunne bezigheeden
belemmert. — Gelooft my lieve Kinders, die
zich zelf dient is het beste gtdienr, en het aan-
genaamst. Eer gy derhalven lang bcv elt eu
wagt, doet het zelfs, en teiltond zyt gy ge-
holpen, en ook weet gy nooit, of gy u uv?
leevenslaug wel zult kunnen laaten bedienen.
Maar aan een andere kant, myne lieve Kin-
ders, wacht u daar voor va 1 te zeer venrouwd
met de Dienstbooden om re gaan- De Dienst-
booden moeten weeten, d t zy u plichten en
diensten fchuldig zyn, maar dair en teegen
moet gy bedenken , dat zy niet voornaament-
ji lyk van uwe beveelen afhungen. Gy behoeft
u met hun niet gantsch gemeenzaam te maa-
i: ken, of eeu vertrouwden ommegang met hun
; te hebben, want dit zoude voor u allernadcé-
j ligst allerfchadelyksr zyn. Gaat hcfdcryk cn
T 3 vi-ieadc
4 -
^ ' ■ —.........