Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
'( 292 )
houd, om dat die zelfs niet vonrt kan koo-
wen. Wie heeft dan hec nadeel? De Ou*
ders, niec waar, van zulke ondeugende Kin-
deren , die dea baas over de .Jienr-ibooden
fpeelen, - Want daar door krygen de
Ouders dan meestendeels onbekwaame on-
rutte Dienstbooden, waar mede zy zich al-
toos plaagen moeten,en onophoudelyk twis-
ten.
Gewent u daarom aan geen woesten en
harden toon , n~aakt teegen de Bediende van
uwe Ouders geen boos gezicht, mdien zy
ergens in misdoen, of zo fchielyk niec zyn,
als gy wenschte. Hebt geduld, en medeiy-
de' met hun, ja zelfs zorg voor hun als zy
oud worden; dan zy hebben meer ondervin-
ding in de weereld verkreegen , meel* uitge-
ftaun, en meer geieeden, als gy j die noch
wemig verihnd, en inzien hebt. Gy moet
oude Dienstbooden zelfs hoogachten cm hun-
ne jatin-n, en om hunner verdienften wille;
die zy by uwe Ouders, of andere Heeren
verkreegen hebben. Het geen gy hun te
zeggen hebt, zegt hun dat altoos met be-
'daardheid, vordert van hun niet le veel, cn
ver-