Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
'( 287 )
voel in het geïuk en ver£renoej»en van uwe
Broeder of ^iuuer. Maar hebt gy wat te
zaïmen te deelen, dan geeft den eenen niet
nieer als dcri andc en. Gy <iie gro itcr
zyt, wee'-c niet nydig , en mi^gundig aU
uwe kleinere iets gegeeven word, waar van
gy niets raeede krygt; plaagt ze nooit en
maakt ze niec boos door tergeryen, of alle
zulke dingen, die zy niet verdraagen kunnen.
Dit IS een flcchte gewoonte, dje zo wel u
zelfs als uwtu jonge Hroedcrs en Zusters kaa
nadeel d en, m het hart bederven.-Hoe
ligt word me'- daar door koppig, eigenzinnig,
haastig en driftig? Mochten er eens, naar
uwe gedachten ♦ beleedigingen onder u plaats
hebben, neemt die nooit zo hoog op; meec
die zo naauw uir, dikwyls is dit zo erg niec
gemeenr,en ónnr en boven, daar gy ürocders
zyt , kunt gy immers niec crnftig liet voor-
neemen heoben , om elkander weezentlyk te
beljedigcn , - qn reekent gy de beleedi-
gmgcn u^ven Broeder of uwe Zuster zo hoog
aan, zo miakc gy ze immers wraakzuchtig,
gy llremt: de hoop van uwe onderlinge liefde-
un bcaeemt u zelfs veel vergenoegde uuren.
Voor