Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C )
erg genoeg aan, en ftnaaken veele vergenoe-
geus van het leeven niet, die gy het voor-
recht hebt van te genieten. Zy derven het
hoogde goed, dat een Icheplel kan bezitten,
en waar van het den wyzen Schepper behaag-
de hun verdooken te laaten. En zoud gy
dan nog aan die bezogte Schepfelen die wei-
nige vreugde des leevens, het weinig verge-
noegen dat zy genieten kuuiien, door plaa-
gen, tergen, of befpotten ontneemen wilien-
üikwils kan zo een hart van zo een eenvou-
mensch veel edeler en beter gevoelens heb-
ben , — en daar om verdient het uwe hef-
de, uwe hoogfchacring , en alle moogelyke
toegeevenheid, (gy weet niec wat God daar
in verborgen heeft , en hoe zeer dit zelfde
Schepfel in Zyne oogen kan dierbaar zyn.)
Keven flecht en onverantwoordelyk zoude
het zyn, indien de eene of de andere van
uwe Broeders of Zusters gebrekkelyK was; en
gy of laag, of godloos genoeg waart, om hun
deeze lichaams gebreeken te verwyten, of
hun daarom uit|re lachen. Dit was een ondeugd,
en eene handelwyze, die niet dan in het
fli-clufte gemeen kan vallen, en verdiende de
na-