Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
'( 280 )
fchen, (vier Schellingen') bedroeg. Mef dit
alies konden nu de Heeren van de R egeering
duidelyk opmerken, dat hy de zuivere waar-
heid fprak; ondertusfchen vroegen zy hem
echter nog, wat hy met het geld doen wil-
de? Ik wilde het, antwoorde de braave Jon-
ge , aan myne Ouders brengen; die zederc
gisteren middag geen kruimel te eeten heb-
ben gehad; dewyl ik niet een van myne prin-
ten had kunnen verkoopen — en dit zeide
hy met een oprecht en oufchuldig gelaat, dat
hem de liefde deed winnen van alle de aan-
weezende Raadsheeren. Een van deeze, welke
geen Vrouw of Kinderen had, en zeer ryk
was, vroeg aan Christoffel of hy wel by hem wil-
de blyven. Neen, gaf hy ten antwoord, dit is
my onmogelyk, want wie zoude dan voor
myne Ouders en myne ongezonde Zuner
werken ? Maar vervf)|gde de edelmoedige Re-
gent, wanneer ik op iny neeme om voor die
te zorgen, zyt gy dan te vreeden, ja indien
gy dat doen wil, antwoorde de jongeling ,
dan volge ik u terftond, op dat ik dan nog
iets nuttigs in de weereld leeren kan. Hier
op bezorgde de Raadsheer die oude Lieden
en