Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
niets te zwaar viel , en dat gèene moeitè
hem verdu'Ot, als hy maar et-n ftuivertje in
zyn beursje kon opzaamelen Dewyl hy zeep
beleeft j egens alle menfchen was, altoos
zeer needeng, en op zyn lichaam en klce*
deren , hoe armoedig ook , echter zeer zin-
delyk , kogten veele menfchen van hem; al.
leen uit medelyden, en gaavcn hem dikwils
aieer als hy eiscbte. Op z.'ekeren dag kogc
een zeer bemiddelt man hem zyn ganfchen
voorraad van Printen af, en gaf hem terftond
het geld op ftraat Een Armenvoogd die daar
niec verre af ftond, zag dit, en meende dat
Chrijtufel gebeedelt 'had, nam hem by den
arm, en bragt hem op het Stadhuis. Een
van de zittende Raadsheeren bragt hem met
veel cnst en deftigheid onder het oog, dac
geeu, waar van men hem befchuldigd had, eu
dreigde hem, dat indien men hem weder op
bcdelarye betrapte, hy naar het Tuchthuis
zoude gebragt worden: Cbrifioffel verhaalde
met zeer veel een^^oudigheid cn befcheiden-
denheidjdat hy Printen had verkogt en niCt
had gebeedeld, en toonde openhartig het
geld dat hy ontfangen had, het welk 16 gros-
S 4 fchen