Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
'( 278 )
het teekeaen en fchilderen; en bi acht het in
korten ryd zo verre, dat hy het een en
ander aankogt voor het geld dat hy met zyn
arbeid verdiend had. Dit wektt zyn lust en
vleit meer en meer op. In de vStad, daar hy
en zyne Ouders woonden wierden veele plaa-
ten gedrukt, en in het Kooper geftooken ,
cn met allerhande couleuren verlicht (of ge-
ïllumineerd.) Onze Criftoffel vervoegde zich
by eenen Prtntenkraamer van die plaats, en
verhaalden hem den nood, waar in zyne Ou-
ders zich bevonden, en verzogt van hem
werk. In plaats van geld bood deezen Chris-
ten yaod dit braaf Kind Printen aan, om zo
zyne waaren op eene goede wyze aan den
man te brengen, en Chrißuffcl was reeds bly-
de , dat hy dezelve voor zyne moeite zoude
bekoomen. Zeekerlyk moest de goede Jon-
geu, wanneer hy wat geld noodig had om
zyn behoeftig Huisgezin te onderfleunen,
dikwils eenige uuren in de Stad omzw rven,
eer dat hy iets verkoopen konde; want de
Koopman gaf hem zeekerlyk zulke waaren,
die hy anders niet kwyt kon worden. Doch
de liefde voor zyne Oaders maakte, dat hem
niets