Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
'( 74 )
ontrekt u niet aan de zorg,en oplettentheid,
daar hunne toeftand u toe verplig^ Schaamt
u nooit over uwe Ouders wanneer zy van een
geringen ftaat zyn, en gy eens door het ge.
luk of zelfs door uwe gaaven en gefchiktheid
lot eene hoogere trap van eer en aanzien mogt
geklommen zyn. Gy kunt u niet verbeelden.
Lieve Kinders , welk een Zeegen die arme
Ouders het zich reekenen en hoe hunne ziel
tot in het bmnenfte zich erkentelyk verheugd,
wanneer zy hunne Kinderen ii' een ftand ge-
plaatst zien , die verre boven huune geboorte
verheeven is. Met een Kinderachtige vreugd,
zoude ik wel zeggen, ja met het har^elykst
^•ergenoegen, me t een teedergevoeligheid die
niet te befchryven is vertellen zy andere het
geluk hunner Kinderen. En danken God daar
voor iii het verborgene. Mochten er eenige
van u, myne Lieve Kinderen, myne jonge
Vrienden, in het vervtjg van God verwaardig«
worden, om Eere ftoelen te bckleeden , en
ip de wereld aanzienlyke nmpten te bedienen,
O dan geeft aan uwe waardige Ouders; wan-
nier gy die fchat nog moogt bezitten, die Eer
diq uweKinderlyke plicht u altoos oplegt, en
he^