Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
'( 272 )
geene geleegenheid, om hun vreugde te doéii
fmaaken , en hyn uwe liefde te betoonen»
Zy verblyden zich; en genieteu dan eerst
vergenoegen in hun leeven, wanneer zy aart
u vreugde en eer b.leeven moogen.
Met dit alles bUfr gy nog beftendig fchul^
denaaren van uwe goede Ouaers, want nooit
zyt gy in ftaat hun alle hunne liefde, allé
hunne moeite, alle hunne zorgen naar waarde
le beloonen,
De LIEFDE is de eerfte en de aangenaam'
fte plicht van een rechtgeaard Kind jeegens
zyne Ouders-- cn deeze liefde bewysi gy
hun door hun gehoorzaam te zyn, en in alle
opzichte hun blydfchap tn vergenoegen te
weeg te brengen. — Betoont u voor alles*
wat zy geeven,al is het rog zo eene gerings
kleinigheid; oprcclit dankbaar — weest met
alles te vrceden wat gy van hen krygt; het
2y fpys, het zy kleederen, het zy andere
dingen Zyt altoos vergenrei.d, en ei.«ch
niet te veel van hun, ty geeven u gewis al-
toos zoo veel, ais zy u geeven kunnen Plaagt
ze net om ge d , of onoodige uirgaaven , al
ziet gy ook dat andere Kinderen meer geld
ea