Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
'( 70 )
geluk iets te kunreii toedrrapen En eindelyk
heeft het Ccde behaagd den Ouders de voor-
iiaamfte plicht op te leggen; om hunne Kin-
ders tot reedelyke, braave. weldenkende, ar-
beidzaame, en hunnen Schepper welbehaagc
lyke Menfchen op te brengen; op dat zy
niet flechts in dit leeven; maar ook na dea
dood in het toekoomende voor eeuwig en
onophoudelyk gelukkig te zyn.
En, uwe Ouders , lieve Kinderen, uwe
Ouders neemen ook zeer g^arn deeze wich»
tige zorgen op zich; — gaarn belasten zy zich
voor u met een menigte van zwarigheeden ,
en oneindig veel moeite; meenige nacht bren-
gen zy om uwentwille flaapeloos door; om
uwentwille berooven zy zich van meenig een
vermaak, dat zy hadden knnren genieten,
indien zy u m'nder hadden lief gehad. Gy
kiint het ü nooit voorftellen, rooit begrypen,
wat gy aan uwe braave Ouders kost; hoe
veel zy om uwentwille te lyden en te doen
hebben. -
Wilt gy u een recht denkbeeld vormen
van de onuitfpreekelyke moeite , die gy uwe
Ouderen veroorzaakt hebt^ Iet dan maar eens
op