Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
c Üßa )
bittere vfochteo van een onbezonnen wraak
dóen plukken. De gefchiedenis van hec
neoschdorti is vol van diergelyke gevallen»
de Bybel zelfs alleen leevert 'er veele van
opj waar Van ik u 'er eenige zal verhaalen.
De eetste menfchen, die het aardryk be-
woonden, hadden verfcheiden kinderen, waar
onder reeds dikwerf twisten , en kleine ftry.
digheeden ontftonden. De oudste broeder ,
Kaïn, een driftig, oploopend j en achter-
houdend jongeling, wierd terftond door eea
gering toeval zo door zyn toorn vervoerd',
dat hy dikwils zelfs niet wist, wat hy in zyne
drift deed. De nyd, en •wraskzucbt vervulde»
eensklaps zyn hart teegen zynen vrolykea
Abel, bedaarden, en altoos vergenoegden
Broeder, by de minde geleegenheid meende
hy van denzelve beleedigt of gekrenkt te
zyn, dus nam hy voor hem weder te bele-
digen of te krenken. Dit ongelukkig voor-
neemen nam zo de overhand over zyne ziel,
dat hy nergens meer aan dacht, dan om een
middel uit te vinden, om zynen Broederzy-
Den afkeer van hem te doen gevoelen. On-
der-