Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( '8 )
door het gemii of den dood van de geencn
die ons dierbaar zyn, enz.
Daarom zoude «nze vreugd flechts kort en
zeer onvolkomen zyn , als de goede God daar
voor niet hadde gezorgt, om ons voor al dac
onaaogcDaame als 't waare fchaadeloos tc (tel-
len. God namelyk heeft ons niet bloot voor
de aarde gefchaapen, maar wy blyven noch lee-
ven;als ook't Lichaam gcftorvea en in't graf
needcrgedaaldjis; want ons best, ons voornaamst
deel; onze ziel is onftcrffelyk en onvergankelyk.
Dit te mogen weten j daar van verzekert te
zyn, i« voor ons het allergrootst geluk: Wa-
ren wy daar van niet verzeekert, zo waa-
ien wy elendige en ongelukkige Schepfelen.
De gedachte, dac wy fterven moeten , zou-
de ons verfchrikken en bcdroevea, ja zelfs al
onze vreugd, alle onze blydfchap te niet maa-
ken. En hoe beklagenswaardig, hoe rampza-
lig waar dac ons lot, voor al, wanneer het
ons in de wereld niet wel ging; en wy 'er
onophoudelyk, met Kraukheeden; Smerten;
Nooddruft; en Tirmoede te ftrydeii hadden.
TWEE.