Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 279 >
Maar Heer Kelz hield hem te rug neeo
neen, myn vriend, riep hy; gy braaf en eer,
lyk man; by hebt met mis gehad, het is
weezentlyk uwe vyand, — een godlooze,
flechte karei, — En vervolgens verhaalde
hy hem het gantfche geval, - Goeds
God, is het mogelyk, zeide Barendt, nu on-
dervind ik in der daad en in volle nadrufe
de waarheid van het geen onze goede oude
Predikant; in myne geboorte-plaats tot myn
zeide. Bartndt, zeide hy my toen ik van
iryne ouders weg ging en van hem afrehei4
ram; blyft altoss braaf deugdzaam, en eerly^,
«O zal uwe vyand zelf uw geluk bevoorderen.
Nu kunt gy u ligt voordellen, hoe be-
fchaamt hier die flechte, en godlooze Scbepr
heek ftond;hy wilds den Heer Kelz om ver-
giffenis bidden, maar deeze gebood hem te
vertrekken; en verbood hem tevens van ooi?
weder in zyn huis te komen. Hy verloor
dus daar door zyn vast werk en zyn eer,
en moest noch op het laast den braaven ßcf'
rendt fmetken; om hem een wepzenlykfphe
aalmoes toe te leggen welke hem deeze braa,
ve man ook gulhartig gaf zonder het minsts
verwvt, ea de minste bitterheid,
& 2 ACrt?