Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 278 5
ziel) tot de Raas Banndt, en zeide liem,
lieve Barendt, gy zyt een naarftig, en braaf,
cn eeriyic werkman, ik acht het van mya
plicht uwe getrouwigheid te beloonen. Ik
maake u Opziender over tien Werkftoelen,
daar by zult gy minder te doen hebben, als
gy tot nu toe hebt moeten doen; en ik zal
u eens zo veel geeven, als gy tot hier toe
verdient hebbe; dient my nu zo trouw als
opzichter, gelyk gy my als weevers baas ge-
dient hebt.
De goede Barendt flond verftomd, en wist
Biet hoe hy zynen heer Kelz zyne dankbaar-
heid zoude betuigen.--Maar weet gy
wel vroeg Heer Kelz voort, aau wien gy dec.
ze belooning "an uwe trouw cn eerlykheid
te danken hebt. - Het is aan dien braa-
ve man, aan baas Scbepbeek, dat gy uw ge.
Juk hebt toe te fchryven. God vergeeve het
my , riep Bvendt uit; ik hebbe hem altoos
als niynen ergften vyand aangemerkt, nu zie
ik dat ik my bedroogen hebbe — en daar
op wilde hy naar Scbepbeek loopen, hem om
den hals vliegen, cn hem otn verfchooning
over zyne verkeerde gedachten vraagen. —
Maar