Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 276 >
het cok anders by hem van daan kocinen'?
Hy koopt voor hem, en zyne vrouw, daa-
gelyks dan dil, dan dat; en voor eenigÈ
weeken noch heeft hy een geheel varken ge'
flacht,--Ik werk di-g ook, en fpaar zO
veel als ik kan, en ondertusfchen kan ik
niets overwinnen, ik moet my komracrlyk
behelpen, en blyve altoos dezelfde knecht^
De heer Keltz bedankte Scbepheek, voor zy-
ne waarfehouwing, beloofde de zaak te on^
derzoeken, en hem, wanneer hy het over-
eei'kon ftig zyn bericht vond, hem (.Scbep-
ieek ) daar goed voor te beloonen, maar te-
vens verbood hy hem om aan iemand daar
iets van te zeggen. Van dit oogenblik af
aan lette de heer Keltz zorgvuldig op den
baas Uarendt; en gaf nauwkeurig acht op
hem ; Mevrouw Keltz wierd vau haar man
verzogt om zorgvuldig de wolle te weegen,
die aan hem, en de andere werklieden ge-
geeven wierd Naderhand weegde zy wee-
d r het hnren dat zy geweeven hadden;
en ra dit zes weeken met de uitterste op-
lettenhcid te hebben gedaan, kwam zy by
haaren maD, en zeide hem, weet gy wei
wie