Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
'( 55 )
In Gorfó woonde een ryke man mer naame
KELZ, die in linnens handelde» Hy hadde
eene meenigte van weevers in zynen dienst,
die voor hem arbeidden , en aan welke hy
alle z-^turdaagen hun het loon dat zy in dc
week hadden verdient, betaalde. Op een
dag, dat hy dit wedder naar gewoonte deed
bleef de vjgqvqx Scbepheek in de kaamer ftaan;
en wachre tot de andere arbeiders waren
weg gegaan. Zo dra hy zich met den mees-
ter dehQQr Kelz alleen bevond, zeide hy hem
Tnet ronde woorden. Myn heer, gy zyt een
zo braaven heer, die zo meenige armen uic
de nood helpt, en een ieder die maar wil
arbeiden , werk en brood bezorgt; wat zouden
wy ongelukkige weevers aanvangen, indien
gy hier niet waart, en ons wat Het verdie-
nen? Daarom kan ik hec niet langer aanzien
dat gy zo godvergeeten bedroogcn word.
Danr is baas Barcndt, die reeds zo lan^ï voor
u werkt, dat is een flechr man. - Hy
houd altoos vrn de wolle in , die gy hem
gecfc om te verwerken. G steren nog ver-
kogr zyn vrouw drje ellen linnen, waar toe
hy uw garen heeft'gebruikt/En waar zoude
hy