Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 253 )
doet hun wel indien zy het noodig hebben, helpt
ze met raad cn daad, als zy zich in nood en
gevaar bevinden. Moogelyk gelukt het u,
door een liefderyk en toegeevend gedrag,
uv/en Vyand tot uwen Vriend te maaken. Eij
welke cene aanzienelyke, welke eene heerly-
ke winst voor u , als hy die uwen Vyand
was uwen Vriend wierd! als gy in verdere
Jaaren dat kostelyk lioek, den BYBEL zult
leezen, zo zult gy daar in vinden, welke
uitmuntende lesfen Jufus, de liefdenswaardi-
ge Grondlegger van den Christelyke Godsdienst
den menfchen heeft gegeeven, en zyne wy-
ze voorfchriften om ons met zagtmoedigheid,
en liefderyk te gedragen ten opzicht van hun ,
die teegen ons mogten kwalyk gezintzyn.' —
Geen mensch had ooit meer vyanden in zyn
lyd als Christus had; niemand wierd meer
dan hy voor de edelste en liefderykste daa-
den met zo veel ondankbaarheid beloont, en
i volkoomen onfchuldig zynde zo vervolgd en
! geplaagt als HyJ en met dit alles vinden wy
i in de geheele gcfchiedenis van zyn leeven,
i geen de minste bl>k van haat teegen zyne
' vyanden. Hy voer onvermoeid voort met
huB
1