Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 252 5
fprool^sn heeft; en wat oogmerk hy daar by
Tiad. Vooral gewent u in kleine beleedigm*
gen te zwygen, - die over te zien, —•
«n uwe onfchuld als het den nood verëischt,
niet met heevigheid, en drift, maar'bedaard
en met overtuigende gronden te verdeedigen,
en toont door uw gedrag, dat gy een wel.
denkend, en goed gezind mensch zyt.
Zyt gy ongelukkig genoeg geweest, om
iemand te beieedigen, gaat naar hem toe,
bekend uwe fout; vraagt hem om verfchoo-
ning, en tracht hem de fchaade die gy hem
door uwe beleediging moogt hebben toege-
bracht, weder te vergoeden, eu weest in het
toekoomende voorzichtiger, dat gy niet wee-
der het ongeluk moogt hebben vau iemand
te beieedigen.
Maar gefteld zelve gy had Vyanden die u
kwaad wenfchten , of daar op uitgingen om
u fchaade te vcroorzaaken, weest dan op uwe
hoede, tracht ze zo veel mogelyk te ontwy-
ken, en neemt u ernftig voor, hun nooit iets
kwaad te wenfchen of eenig nadeel toe te
brengen. Bejeegend zulke godloofe en flecht
denkende menfchen, beleeft en liefderyk
doet